Vzhledem k dlouhodobé nemoci v rodině (chemoterapie) mohou mít zásilky několik dní zpoždění. Pokud potřebujete balíček doručit přednostně, prosím o poznámku k objednávce. DĚKUJI, ŽE NADÁLE PODPORUJETE MŮJ E-SHOP.

Vltavín neboli moldavit

Vltavín se jako ochranný amulet používal již v době kamenné. Znovu objeven, tentokrát již s odborným zájmem, byl ke konci 18. století v jižních Čechách nedaleko Týna nad Vltavou. Odtud také dostal své první jméno moldavit, Týn nad Vltavou je totiž německy Moldauthein. Vltavín je novější počeštěný název.

Kameny podobné přírodním sklíčkům byly zpočátku považovány za chryzolity sopečného původu, definitivně byl způsob vzniku vltavínů a jejich zařazení mezi tektity prokázán až ve druhé polovině 20. století. Tektity, sklovité horniny, vznikají působením energie a následně uvolněného tepla při dopadu meteoritu na zemský povrch. Dopad obřího nebeského tělesa do Rieského kráteru v Bavorsku způsobil přeměnu okolních hornin, které se rozstříkly do veliké dálky, na těchto místech jsou hlavní naleziště vltavínů. Na některých vltavínech je dokonce možné pozorovat aerodynamické zaoblení jako pozůstatek po průletu atmosférou. Vltavín je vskutku vesmírný kámen!

Vltavín

Vltavín svou strukturou a vznikem patří k podobnému druhu polodrahokamů jako například vzácné libyjské pouštní sklo.
Hlavním nalezištěm vltavínů je horní povodí Vltavy, především v oblasti mezi Prachaticemi a Trhovými Sviny. Podle lidové tradice dříve v jižních Čechách darovával ženich nastávající nevěstě vltavín na důkaz svých citů. Vltavíny se též vyskytují na Moravě v okolí řeky Jihlavy, zde se můžeme setkat s dialektovým označením moravit. Méně významné západočeské naleziště se nachází v Chebské pánvi a dále i v okolí Drážďan.

Odhaduje se, že na Zemi spadlo přibližně 20 milionů kusů vltavínů, které dohromady váží až 300 tun. Dnes je možné vltavín objevit především na polích, pod kterými leží písčitá vrstva, a v pískovnách ve výše zmíněných lokalitách. Největší šanci najít vltavín máme po orbě a po dešti. Postupem času se naleziště vyčerpají, i proto je vltavín tak vzácný, je ho na Zemi jen omezené množství.

Vltavín přináší štěstí, plodnost, inspiraci a energii. Zvyšuje osobní vibraci a pomáhá odprostit se od všedních světských starostí. Snad kvůli svému vesmírnému původu nám umožňuje komunikovat se svým vyšším já, s vesmírem. Kámen, který doslova přilétl z nebes, odlehčuje a osvobozuje všude tam, kde nás něco zbytečně táhne ke dnu. Vltavín osvobozuje a vnáší do našich životů volnomyšlenkářský vítr a víru, že dokážeme cokoliv.

Náušnice z vltavínu

Zde ovšem hrozí i jisté nebezpečí, ač je vltavín ideálním průvodcem na cestě mystiky a spirituality, musíme si dát pozor, abychom se v těch výšinách neztratily a nezbavili se vlastních kořenů a spojení se zemí. Při meditaci je proto vhodné kámen doplnit o univerzální stabilizační křišťál a uzemňující kameny jako jsou hematit nebo záhněda - stačí je pouze podržet v ruce.

Vltavín harmonizuje a čistí čakry, svými odstíny zelené barvy napovídá, že se hodí k přikládání na srdeční čakru. Působením vltavínu na srdeční čakru dochází k potlačování ega a očistě těla i duše.

Přiložením vltavín otevírá třetí oko, umožňuje nahlédnout do minulosti i budoucnosti, a tak pochopit a zmírnit například současné trápení. Máme-li dar jasnovidnosti, můžeme ho rituálně podpořit tím, že si kámen přiložíme na noc mezi obočí, a přivoláme si tak věštecké sny.
Jelikož nás vltavín učí vidět souvislosti, může nás navést na příčinu stávajících onemocnění, která s porozuměním máme příležitost snadněji uzdravit. Vltavín je z tohoto důvodu hojně používán léčiteli.

Ze zdravotního hlediska je vltavín vhodný při bolestech hlavy a stavech únavy. Díky očistným účinkům pomáhá odstraňovat z těla nežádoucí zplodiny. Spolu s podporou tvorby bílých krvinek je vltavín ideálním kamenem při chřipce nebo potížích s oslabenou imunitou.
Pro čištění vltavínů je postačující opláchnutí ve vlažné vodě. Kámen poté necháme nabít na slunci či měsíčním světle za úplňku. Jelikož je vltavín velmi křehký, neměl by se čistit solí.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE A KUPUJÍCÍ: Mějte vždy na paměti, že použití drahých kamenů či minerálů není alternativní metodou ke konvenční lékařské péči! V případě, že na sobě cítíte příznaky jakékoliv nemoci, vždy vyhledejte buď svého praktického lékaře, popř. příslušného ambulantního specialistu! Vezměte, prosíme, na vědomí, že neexistují žádné minerály a drahé kameny, které by měly fyzický účinek proti rakovině, leukémii a dalším zhoubným nemocem, stejně tak nemocem, které by mohly mít negativní dopad na zdraví. Důrazně upozorňujeme, že všechny zde uvedené údaje a též všechny údaje na všech stránkách webu www.buddhanaramek.cz, které obsahují informace o metafyzických vlastnostech drahých kamenů, polodrahokamů a minerálů, jež jsou v lidových mýtech a tradicích nazývány jako „léčivé“ kameny, jsou pouze informativní, čerpané z obecně známých informací a zdrojů. Zdroji pro tyto informace jsou tisícileté mýty a tradice ohledně použití minerálů a drahokamů v lidovém léčitelství, publikované prostřednictvím masových médií ve formě tištěné i elektronické, dále pak běžně dostupná literatura – knihy, kde jsou publikovány údajné účinky na lidský organismus a psychiku. Tyto informace, jež jsou ve společnosti obecně rozšířeny, nejsou návodem, jak obejít klasickou léčbu prostřednictvím vědecky ověřených lékařských postupů a léčivých přípravků s ověřenými účinky. Až na výjimky nejsou tzv. „léčivé“ schopnosti minerálů a drahých kamenů, stejně tak, jako produktů z nich a s nimi vyrobených, jakkoliv vědecky ověřeny a jsou dány jen a pouze lidovou tradicí a mýty.