KOMPLETNÍ VÝPRODEJ A UKONČENÍ E-SHOPU! SLEVA NA VŠE 20% PŘI POUŽITÍ KÓDU Darek20. Sleva je platná do 30.4.2024.

Tajemná krása lapačů snů

Lapače snů jsou uměním a řemeslem původních amerických obyvatel. Utkány z větviček, zvířecích šlach a peří se zavěšovali nad kolébkami novorozenců pro jejich klidný a nerušený spánek.

Noci jsou prosyceny sny a sebemenší pohyb peříček naznačuje příchod dalšího dobrého snu. Dobré sny sklouznou po peříčkách do duše spícího, zatímco zlé sny se zachytí v síti lapače a jsou zničeny ranním úsvitem.

Lapač snů

Původně byli lapače snů tkány z větviček červené vrby a vláken ze stonků kopřiv. Červenou vrbu jakožto větvičky z dřínu je možné nalézt na mnoha místech Spojených Států. Tyto větvičky jsou sbírány čerstvé a jsou sušeny v kruhu nebo ve spirálovitém tvaru v závislosti na jejich dalším využití. Používáno bylo peří a polodrahokamy, jeden drahokam pro každou síť.

 

Jednotlivé části lapačů snů mají svůj význam.

Kamínek uprostřed síťky znázorňuje „vlastní já“ lidské bytosti. Indiáni věří, že se sny snaží najít každého člověka a „vlastní já“ je třeba chránit, především před negativní energií.

Kruh lapače snů má 2 významy: představuje svět s vesmírem a „vlastní já“. Je to první překážka pro negativní síly, které se na spícího snaží dostat. Kruh má zadržovat negativní energii.

Peříčka jsou přivázána ke kruhu. Zachytávají vesmírnou energii a sny a dopředu je filtrují. Noční můry jsou odraženy pryč a dobré sny jsou přeneseny do síťky. Ta také zachytí všechnu negativní energii, která by přece jen přes pírka prošla.

Síť s uzlíky je v lapači snů to nejdůležitější! Chytá děsivé sny a negativní síly. Indiáni totiž věří, že negativní energie, která se v síti zachytí, zabloudí a nenajde cestu ke kamínku uprostřed, tedy k lidské bytosti. Symetrie sítě symbolizuje harmonii.

Lapač snů

Lapače snů jsou také dobré jako regulátory proudění energie čchi a jako ochranné symboly. Termín čchi pochází ze staré Číny. Jedná se o primární substanci vesmíru, bytí ve všech podobách. V běžném užití je chápána jako biologická vitální síla. Čchi tvoří podstatu tradiční čínské medicíny a akupunktury. Čchi má dvě složky, jin a jang. Ve zdravém těle je oběh čchi nenarušený a poměr jin a jang je harmonický. Pokud dojde ke stagnaci čchi, je oběh narušen a může dojít až k nemoci. Narušené proudění čchi přímo v jednotlivých drahách (meridiánech) se snaží napravit akupunktura nebo akupresura. Je třeba zdůraznit, že převažující pohled je ten, že čchi je čistě hypotetický koncept.

Pro ochranu zavěste lapač snů nad postel, pro zlepšení energie čchi na stěnu.

Pokud chcete rozptýlit škodlivé energetické toky, doporučuje se zavěšení do středu místnosti

Indiánský lapač snů

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE A KUPUJÍCÍ: Mějte vždy na paměti, že použití drahých kamenů či minerálů není alternativní metodou ke konvenční lékařské péči! V případě, že na sobě cítíte příznaky jakékoliv nemoci, vždy vyhledejte buď svého praktického lékaře, popř. příslušného ambulantního specialistu! Vezměte, prosíme, na vědomí, že neexistují žádné minerály a drahé kameny, které by měly fyzický účinek proti rakovině, leukémii a dalším zhoubným nemocem, stejně tak nemocem, které by mohly mít negativní dopad na zdraví. Důrazně upozorňujeme, že všechny zde uvedené údaje a též všechny údaje na všech stránkách webu www.buddhanaramek.cz, které obsahují informace o metafyzických vlastnostech drahých kamenů, polodrahokamů a minerálů, jež jsou v lidových mýtech a tradicích nazývány jako „léčivé“ kameny, jsou pouze informativní, čerpané z obecně známých informací a zdrojů. Zdroji pro tyto informace jsou tisícileté mýty a tradice ohledně použití minerálů a drahokamů v lidovém léčitelství, publikované prostřednictvím masových médií ve formě tištěné i elektronické, dále pak běžně dostupná literatura – knihy, kde jsou publikovány údajné účinky na lidský organismus a psychiku. Tyto informace, jež jsou ve společnosti obecně rozšířeny, nejsou návodem, jak obejít klasickou léčbu prostřednictvím vědecky ověřených lékařských postupů a léčivých přípravků s ověřenými účinky. Až na výjimky nejsou tzv. „léčivé“ schopnosti minerálů a drahých kamenů, stejně tak, jako produktů z nich a s nimi vyrobených, jakkoliv vědecky ověřeny a jsou dány jen a pouze lidovou tradicí a mýty.