Letní sleva 10% na veškeré zboží při zadání kupónu "Leto10". Kupón je platný od 31.5.2021 do 30.6.2021.

Symboly – 11 symbolů, které byste rozhodně měli znát!

Zajímá vás, co je to symbol? Co vyjadřují tyto tajemné znaky a proč se s nimi tak často setkáváme v celé historii i současnosti?
Symbolem je obvykle vizuální znak, znamení nebo emblém, který má smysl pro určitou skupinu lidí. Podstatné je, že symbol je sice jednoduchý svou formou, ale bohatý a hluboký svým významem. Významy symbolů se pak zabývá věda jménem sémiotika.


LEBKA
Lebka je magický symbol, který považujeme za připomínku nicotnosti a pomíjivosti fyzického světa. Vyjadřuje koloběh života a smrti, ale i duchovního porozumění, mystickou smrt ega a znovuzrození. Značný význam lebce přisuzují hlavně přírodní národy, indiánští šamani apod.
Na druhou stranu bývá užívána i jako symbol vitality a inteligence, kvůli tomu, že lebka je schránkou pro mozek. Nejen proto není divu, že se mimo jiné stává častým motivem tetování.


HAMSA
Hamsa neboli ruka Fatimy, je ochranný symbol ve tvaru ruky. Rozšířený je především v Severní Africe, na blízkém východě a v islámské i židovské víře. Ruka má symbolizovat pět pilířů islámu, ruku boží, ruku Fatimy (dcera proroka Mohameda) nebo ruku Miriam (sestry Mojžíše).
Nejstarší vyobrazení ruky pochází z Mezopotámie, kde měla představovat znamení ochrany. V jiných kulturách má podpořit plodnost, kojení a zdravé těhotenství.

 

Hamsa


LOTOS
Lotos je především obrazem prvopočátku světa, tedy vzniku života. Jeho hlavní významy proto jsou znovuzrození, krása, život, štěstí, čistota, cudnost, harmonie, počátek a duchovnost.
Lotos býval nejvíce považován ve starověkém Egyptě, Indii a Číně. Dle buddhistických mýtů byl lotos dokonce vůbec prvním květem, který se objevil na širém světe.
Není žádnému divu, že své příznivce si najde i dnes.


LEV
Lev je právem považován za krále zvířat. Pro svou symboliku síly, odvahy a vznešenosti byl v historii často používán ve znacích panovníků, králů i měst.
Lva najdete nejčastěji vyobrazeného ve skoku nebo řvoucího. Řvoucí lev má navíc symbolizovat nový život, změnu a prudkou, nespoutanou sílu.
Symbol dvouocasého lva se hrdě nachází i ve znaku České republiky.
Lev jako znamení zvěrokruhu s sebou má nést energii, dobrodružství a inteligenci přirozených vůdců.


SLON
Slon je asi nejstarší zvířecí symbol z Číny. Znamená moudrost, rozsáhlé znalosti, sílu, moc, štěstí i dlouhověkost.
Jako zvíře je velice inteligentní, má skvělou dlouhodobou paměť a cítí i vděčnost. Unikátností je, že za své mrtvé truchlí ještě dlouho po jejich odchodu.
V symbolice je pokládán za vzor mravní síly a obezřetnosti. Hinduisti uctívají bohyni Ganešu jako nejvyšší bohyni, která je vyobrazena se sloní hlavou. Ona sama je bohyní štěstí a úspěchu.


BUDDHA
Buddha měl údajně na své cestě potkat 4 postavy, které ho přivedly na cestu poznání. Nakonec se rozhodl vytrvat na jednom místě, i za cenu smrti, dokud nedosáhne osvícení.
V duchu symboliky probuzeného Buddhy nosí lidé náramky a šperky s jeho vyobrazením. Jeho obličej má znamenat duchovní mír, klid, blaženost, moudrost, ale i štěstí, vyrovnanost a pozitivní energii.
Ne všichni vědí, že i když Buddha zaujímá vždy stejnou sedící pozici, jeho ruce a prsty utváří různá gesta, kdy každé má svůj specifický význam.

 

Buddha


NEKONEČNO
Jedná se o tajemný vesmír, jež se stále rozšiřuje nebo lásku, kterou právě cítíte. Pojďte se blíže seznámit s tímto symbolem.
Nekonečno, tedy uroboros, je starodávný symbol zobrazující hada požírajícího si vlastní ocas. Symbolizuje cyklickou podstatu věcí, nekonečný návrat konce k začátku, přirozený řád lidské existence a života jako takového.
Původně byl tento symbol používán ve starověkém Egyptě, kde byl zobrazován v podsvětních knihách. Odtud jej později převzaly mnohé další národy.


STROM ŽIVOTA
Pokud hledáte univerzální symbol stvoření, života a nesmrtelnosti, pak strom života je tu právě pro vás.
Kořeny má ve vodě v podsvětí, jeho kmen má symbolizovat pozemský svět a jeho větve sahají až do nebe. Nejčastěji je dáván do spojitosti s životadárným vesmírem, z něhož pochází bohatství života.
Jako amulet má symbolizovat hojnost, nesmrtelnost a neustálé znovuzrození. Zvyšovat potenci, léčit neplodnost a přinášet vitální sílu života.


KVĚT ŽIVOTA
Květ života je jeden z nejvýznamnějších symbolů posvátné geometrie, který znázorňuje základní matrici stvoření prostoru, času a všech forem včetně provázanosti i jednoty veškerého existujícího života.
Uprostřed květu života se nachází bod, který existuje a zároveň neexistuje – bezrozměrný bod, tj. místo posvátného středu vesmírného tvoření.
Nejčastěji jej nalezneme na starodávných a posvátných artefaktech, v symbolice gotických katedrál a ve vitrážových oknech posvátných staveb.
Květ života je diagram stvoření, tvarový zářič i meditační pomůcka.


ÓM
Vibrace vesmíru Óm je mantra absolutna či sjednocení. Symbolika Óm se vyskytuje v hinduismu, džinismu, budhismu i sikhismu.
Je to prvotní zvuk či vibrace, ze které povstal celý vesmír a její název má symbolizovat nejen minulost, ale i současnost a budoucnost (tedy i zrození, život a smrt). Ve své zvukové podobě je chápán jako reprezentace obrovského vesmíru kolem nás.
Tato mantra bývá považována za objekt meditace s nejvyšší hodnotou. Grafické vyobrazení lze využít k vizuální meditaci.


JIN JANG
Jin a Jang, tedy střed protikladů, míjení a prolínání tvrdého a měkkého, hluboké s vysokým i silné se slabším. To jsou síly, díky kterým vznikl život a udržuje se pohyb a energie. Tvůrci taoismu je pojmenovali slovem „čchi“.
Vyváženost těchto pólů vytváří harmonii, která v sobě obsahuje zvláštní kouzlo – každý Jang je doplněn energií Jinu a v každém Jinu je kousek Jangu.
I v Česku pro to máme již po celá staletí přísloví: „Na všem zlém je něco dobré.“

 

Jin Jang

Pokud se chcete dozvědět o symbolech více, doporučujeme knihu "Tajemné kyvadlo a zázračné amulety". Knihu si můžete zakoupit v našem e-shopu.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.