Objednávky vytvořené do 18. prosince do 12:00 hodin Vám stihneme doručit do Vánoc. U pozdějších objednávek toto nemůžeme zaručit.

Pentagram – podívejte se na 9+1 nejčastějších výkladů tohoto na první pohled jednoduchého a nenápadného symbolu

V předchozím článku o pentagramu jsme si ukázali, jak tento symbol mylně vnímá řada lidí i jaký je jeho skutečný význam a odkud se tento symbol vzal. Vykládání jeho významu je však mnohem širší než jsme nakousli dříve, a proto se na jeho výklady podíváme podrobněji v tomto článku.

JEŠTĚ JEDNOU SI PŘIPOMEŇME…

Jedná se o pěticípou hvězdu tvořenou přímými tahy, která je prastarým magickým ochranným znamením a poprvé se objevila více než 4 tisíce let před Kristem.

Řada lidí jej vnímá negativně, jelikož si jej spojují s temnou magií a čarodějnictvím. To je ale mylný výklad, neboť se jedná o pozitivní motiv (pokud je jedním cípem nahoru – nikoliv dvěma).

Kotlík s pentagramem

NEJČASTĚJŠÍ VÝKLADY PENTAGRAMU

Nyní se konečně můžeme podívat na 10 možností, jak lze pentagram chápat:

Symbolika čísla 5 

Penta (5) symbolizuje 4 základní živly a pátý živel vesmírné energie (život či éter). Nejsilnější živel je voda, pak země, vzduch a oheň.

Smysly člověka

Našich pět smyslů se také každý spojuje s živly – zrak s ohněm, čich se zemí, sluch s éterem (duchovnem), hmat se vzduchem, chuť s vodou.

Deseticípá hvězda

Pokud bychom dva pentagramy položili pootočené přes sebe, vznikla by nám deseticípá hvězda. V takovém případě se jedná o bránu do pomyslné zahrady eden. 
V geometrii pak koresponduje s desetiúhelníkem a právě desítka znamená člověka v jeho dosažené dokonalosti. Rovněž se považuje za dokonalé mystické číslo bohů a je symbolem ukončení a nových začátků, poukazuje k návratu do středu k číslu jedna a znamená celistvost.

Pět fází života člověka

Každý cíp lze také chápat jako jedno z období života člověka, tedy zrození, zrání, dospělost, stárnutí a nevyhnutelně i smrt.

Symbol Venuše

Planeta Venuše (bohyně matky, ženství) na obloze každých 8 let cyklicky obletí pětiúhelník. Proč je zrovna ten tak významný? Pentagram úzce souvisí i s pětiúhelníky, kde spojením protějších vrcholů vzniká právě onen pentagram. Rovněž uprostřed něj vzniká pětiúhelník (symbol ženství). 
Osmička je pak také symbolem nekonečna (tolik let trvá Venuši jeden cyklus).

Pět svatých ran

Mnozí zde spatřují i spojitost s pěti svatými ranami Krista.

Pět směrů

Další z možných výkladů je např. 5 směrů, tedy dopředu, dozadu, vlevo, vpravo a vzhůru (podle postavení planet Jupiteru, Merkuru, Marsu, Saturnu a Venuše).

Údy člověka

Toto je poměrně známé a rozšířené zobrazení, patrně zejména díky Leonarda da Vinci. Ten v kruhu nakreslil lidskou postavu namísto pentagramu, kdy jednotlivé cípy nahradily údy – hlava, ruce a nohy.

Pentagram v kruhu

Jakmile zakreslíte pentagram do kruhu, jedná se o ochranný symbol, který má vše navracet do své přirozené rovnováhy a nevpouštět negativní vlivy zvenčí, které by tuto rovnováhy narušovaly.

Výjimka potvrzující pravidlo – pentagram jedním cípem dolů

Asi znáte přísloví, že na všem zlém je něco dobré a naopak… U pentagramu je tomu zrovna tak. Jestliže bychom otočili pentagram vzhůru nohama (dvěma cípy vzhůru) máme rázem velmi negativní symbol.

Jakmile stojí na jednom cípu a vložíme do něj hlavu mendského kozla (horní dva cípy jsou rohy, prostřední dva uši a spodní je brada), jedná se o velmi negativní satanistický, ďáblův symbol. Nazývá se Bafometova pečeť. Tento název se odvodil ze slov bafé a metis znamenající ohnivý křest.

Černý kotlík s pentagramem

ZÁVĚREM
Jak vidíte, pentagram má velké množství významů, avšak zpravidla velmi pozitivních a ochranářských (stačí jej používat správně).

Pokud jste jej doposud neznali, určitě už nebudete cítit opovržení, když venku potkáte někoho s pentagramem na krku, neboť už víte, že se nejedná o čarodějnický symbol.