KOMPLETNÍ VÝPRODEJ A UKONČENÍ E-SHOPU! SLEVA NA VŠE 20% PŘI POUŽITÍ KÓDU Darek20. Sleva je platná do 30.4.2024.

Orgonit – jak byl objeven jeho vynálezcem Wilhelmem Reichem

V tomto článku vám prozradíme, jak se vynálezci orgonitu Wilhelmu Reichovi povedlo objevit orgonit, uvedeme několik zajímavostí o jeho životě až do okamžiku uvěznění, ke kterému ho jeho objev přivedl.

Tip: Pokud jste tak ještě neučinili, zkuste se podívat i na naše ostatní články o orgonitech. V prvním z nich jsme uváděli základní informace o tom, jak orgonit funguje, jak jej lze využít apod. Ve druhém jsme uvedli, jak orgonit vybírat.

JAKY VĚDECKÝ OBJEV VEDL K VYNALEZENÍ ORGONU? 
V létě 1939 publikoval Wilhelm Reich krátké sdělení o třech pokusech s gumou na statickém elektroskopu. V nich popisoval své zjištění, že guma a bavlna vystavené bionové kultuře získané z mořského písku vyvolávají silné výchylky na ukazateli statického elektroskopu. Obdobný efekt u těchto látek způsobil i kontakt s neporušeným lidským tělem, především v oblasti břicha a genitálu, tedy že na asi 15 – 20 minut způsobovaly výkyvy na elektroskopu.

Písek, z něhož byly skrze žíhání a hydrataci biony vyvinuty, není nic jiného než silicifikovaná sluneční energie. Nabízelo se (po předchozím ověření jejich indiference elektroskopem) gumu a bavlnu exponovat přímému slunečnímu světlu a ukázalo se, že slunce vydává energii, která obě tyto látky podráždí stejným způsobem jako bionové kultury písku a lidského těla. Tato energie schopná nabíjet organickou hmotu byla jejím objevitelem pojmenována jako ORGON.

Orgonová energie je termicky i elektroskopicky zaznamenatelná v půdě, atmosféře a v rostlinách i živočišných organismech. Orgonická energie je schopna nabíjet i nevodivý organický materiál - na rozdíl od statické energie a elektřiny. 
Další pokusy objevitele orgonové energie jej postupně dovedly až k podobě orgonitové pyramidy jakou známe dnes. Nic z toho, jak má orgonit vypadat, není určeno náhodou a ani to primárně nepodléhá estetickému cítění. Vše bylo detailně promyšleno a postupným vědeckým i empirickým výzkumem zkoušeno a sestavováno.

Wilhelm Reich

ŽIVOT A NEŠŤASTNÁ SMRT VYNÁLEZCE ORGONITU
Wilhelm Reich se narodil 24. března roku 1897 v německo-ukrajinské části Rakouska. Na farmě svého otce byl po celé své mládí obklopen přírodou a nejspíše právě zde se v něm vzbudil pozdější zájem o biologii a životní funkce. Po absolvování gymnázia musel převzít hospodářství po svém otci, o které se staral, dokud nebylo zničeno válkou. 
Roku 1922 získal lékařský titul a začal pracovat na psychiatrickém oddělení, školil se v hypnóze a sugestivní terapii. Od té doby se věnoval řadě psychoanalytických praxí a studií, zakládal duševně-hygienické poradny (v té době něco poměrně nevídaného) a vedl výzkum sociálních příčin neuróz.

Po nástupu Hitlera k moci musel opustit Německo. V USA se ještě několikrát stěhoval, převážně za prací. V letech 1934 až 1939 přednášel na Psychologickém institutu univerzity v Oslu. Právě zde objevil orgon. V roce 1942 založil Orgonový institut, který o několik let později začali jeho žáci aktivně rozvíjet a uchovávat získané vědomosti.

V roce 1954, tedy po více než 30 letech lékařské praxe, byl obžalován Federálním úřadem pro potraviny a léčiva (Food and Drug Administration). Neuvěřitelné je, že ještě téhož roku byl shledán vinným! Jelikož se Wilhelm odmítl k soudu v roli obžalovaného dostavit, byl později obviněn ještě i ze zločinného spiknutí a neuposlechnutí soudu. Za tyto prohřešky byl v květnu roku 1956 odsouzen ke dvěma letům nepodmíněného trestu.

Pestrý i vrtkavý život tohoto podivuhodně nadaného psychologa skončil už po několika měsících trestu za mřížemi 3. listopadu roku 1956. I když dnes neznáme bližší okolnosti, je až k pláči, že za svůj objev, který dnes pomáhá tisícům lidí, byl odsouzen a musel tak prožít své poslední okamžiky ve vězení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE A KUPUJÍCÍ: Mějte vždy na paměti, že použití drahých kamenů či minerálů není alternativní metodou ke konvenční lékařské péči! V případě, že na sobě cítíte příznaky jakékoliv nemoci, vždy vyhledejte buď svého praktického lékaře, popř. příslušného ambulantního specialistu! Vezměte, prosíme, na vědomí, že neexistují žádné minerály a drahé kameny, které by měly fyzický účinek proti rakovině, leukémii a dalším zhoubným nemocem, stejně tak nemocem, které by mohly mít negativní dopad na zdraví. Důrazně upozorňujeme, že všechny zde uvedené údaje a též všechny údaje na všech stránkách webu www.buddhanaramek.cz, které obsahují informace o metafyzických vlastnostech drahých kamenů, polodrahokamů a minerálů, jež jsou v lidových mýtech a tradicích nazývány jako „léčivé“ kameny, jsou pouze informativní, čerpané z obecně známých informací a zdrojů. Zdroji pro tyto informace jsou tisícileté mýty a tradice ohledně použití minerálů a drahokamů v lidovém léčitelství, publikované prostřednictvím masových médií ve formě tištěné i elektronické, dále pak běžně dostupná literatura – knihy, kde jsou publikovány údajné účinky na lidský organismus a psychiku. Tyto informace, jež jsou ve společnosti obecně rozšířeny, nejsou návodem, jak obejít klasickou léčbu prostřednictvím vědecky ověřených lékařských postupů a léčivých přípravků s ověřenými účinky. Až na výjimky nejsou tzv. „léčivé“ schopnosti minerálů a drahých kamenů, stejně tak, jako produktů z nich a s nimi vyrobených, jakkoliv vědecky ověřeny a jsou dány jen a pouze lidovou tradicí a mýty.