Vzhledem k dlouhodobé nemoci v rodině (chemoterapie) mohou mít zásilky několik dní zpoždění. Pokud potřebujete balíček doručit přednostně, prosím o poznámku k objednávce. DĚKUJI, ŽE NADÁLE PODPORUJETE MŮJ E-SHOP.

Jaspis – vlastnosti, využití a umístění

Jaspis je neprůhledná odrůda chalcedonu vyskytující se hned v několika barevných variantách, ať už červená, zelená, žlutá, hnědá… Po staletí už od dob starověku se jedná o dobře ceněný kámen, který se hojně využíval ve šperkařství, ale své pevné místo má i v ezoterice.

Jaspis vzniká v dutinách různých druhů hornin chladnoucího magmatu, kde se v důsledku ochlazování horkých roztoků, plynů a par sráží silikátové roztoky. Kromě toho může vznikat také kontaktní metamorfózou hornin vhodného složení.

VLASTNOSTI JASPISU

Jeho hlavní složkou je oxid křemičitý a časté příměsi opálu. Zabarvení určují uzavřeniny chloritu, mangan a příměsi železa, event. i jiných prvků.

Barvy mívají nejčastěji červený, hnědý, žlutý, zelený, modrý nebo fialový odstín. Nejčastěji jsou matné se vzorem. Na omak je jaspis téměř vždy hladký, nejčastěji omletý vodou.

Čistit se dá pod tekoucí vodu a energeticky se dočišťuje u hematitu. Pestré jaspisy se mohou čistit i v solném roztoku.

Využití jaspisu


V dávných dobách si Řekové, Římané i Egypťané jaspis cenili jako drahokam. Vyřezávali do něj reliéfy a intaglie. Velká kolekce vyřezávaných jaspisů se nalézá v petrohradské Ermitáži.

Římský císař a český král Rudolf II. měl svůj stůl vykládaný jaspisy mnoha různých barev a byl považován za jeden ze sedmi divů renesance.

Jaspis nabízí oporu a pomoc ve stresu, přináší klid a uvědomění si celku. Často se používá při šamanských cestách a vybavování si snů. Ochraňuje tělo a uzemňuje energii těla.

Umí povzbuzovat a rozvíjet představivost a následně proměňovat myšlenky v činy. Ve fyzické rovině umí umocňovat sexuální rozkoš.


Kompletní nabídku produktů z tohoto minerálního kamene naleznete pod tímto odkazem.

 

Andělíček z jaspisu


Léčebné využití jaspisu


Tento kámen podporuje oběhový systém, trávení i funkce pohlavních orgánů. Pomáhá udržovat rovnováhu minerálních látek v těle a zvláště dobře účinkuje jako drahokamový elixír, díky tomu, že v takové podobě nevyvolává příliš velké tělesné podráždění.

Často se v léčbě používá jako prostředek sjednocující všechny aspekty života. Narovnává čakry a lze si s ním pomáhat k jejich správnému nastavení.

Umí pohlcovat energii a současně ji pročišťovat a navracet do normálu. Také dodává energii tělu při dlouhodobých nemocech a hospitalizacích.


UMÍSTĚNÍ JASPISU


Podle potřeby může být pokládán přímo na kůži. Jaspis působí pomalu, proto je potřeba jej používat dlouhodobě a pomalými pohyby.

Větší kus hnědého jaspisu položený ve středu místnosti může nejen působit velmi krásně a dekorativně, ale také dokáže pohlcovat negativní energii.


Tip: Snadný způsob, jak mít svůj jaspisový talisman stále při sobě jsou náramky z jaspisu.

 

Náramek z jaspisu


NALEZIŠTĚ JASPISU


Ve světě existuje řada různých nalezišť jaspisu. Kousek od nás na Slovensku v Trstené a Bánské Štiavnici se nacházejí velká ložiska. Zajímavá naleziště se nalézají také v Německu, v Rusku na Uralu, v Indii, Egyptě aj.

V rámci naší domoviny existují také několikerá naleziště. Konkrétně Kozákov, Liberec, Boršov, Ostrava a Ciboušov.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE A KUPUJÍCÍ: Mějte vždy na paměti, že použití drahých kamenů či minerálů není alternativní metodou ke konvenční lékařské péči! V případě, že na sobě cítíte příznaky jakékoliv nemoci, vždy vyhledejte buď svého praktického lékaře, popř. příslušného ambulantního specialistu! Vezměte, prosíme, na vědomí, že neexistují žádné minerály a drahé kameny, které by měly fyzický účinek proti rakovině, leukémii a dalším zhoubným nemocem, stejně tak nemocem, které by mohly mít negativní dopad na zdraví. Důrazně upozorňujeme, že všechny zde uvedené údaje a též všechny údaje na všech stránkách webu www.buddhanaramek.cz, které obsahují informace o metafyzických vlastnostech drahých kamenů, polodrahokamů a minerálů, jež jsou v lidových mýtech a tradicích nazývány jako „léčivé“ kameny, jsou pouze informativní, čerpané z obecně známých informací a zdrojů. Zdroji pro tyto informace jsou tisícileté mýty a tradice ohledně použití minerálů a drahokamů v lidovém léčitelství, publikované prostřednictvím masových médií ve formě tištěné i elektronické, dále pak běžně dostupná literatura – knihy, kde jsou publikovány údajné účinky na lidský organismus a psychiku. Tyto informace, jež jsou ve společnosti obecně rozšířeny, nejsou návodem, jak obejít klasickou léčbu prostřednictvím vědecky ověřených lékařských postupů a léčivých přípravků s ověřenými účinky. Až na výjimky nejsou tzv. „léčivé“ schopnosti minerálů a drahých kamenů, stejně tak, jako produktů z nich a s nimi vyrobených, jakkoliv vědecky ověřeny a jsou dány jen a pouze lidovou tradicí a mýty.