Vzhledem k dlouhodobé nemoci v rodině (chemoterapie) mohou mít zásilky několik dní zpoždění. Pokud potřebujete balíček doručit přednostně, prosím o poznámku k objednávce. DĚKUJI, ŽE NADÁLE PODPORUJETE MŮJ E-SHOP.

Pentagram - mnohými zcela mylně považován za zlý symbol čarodějnic a temna. Co ale skutečně tento symbol znamená?

Jen jako pouhý módní doplněk by tento mocný symbol sloužit neměl, to by bylo mrhání a veliká škoda. Copak byste si koupili obsahově skvělou knihu a nikdy ji ani neotevřeli? Pokud však hledáte skutečně silnou a všestranně prospěšnou ochranu, jste tu správně.

Prozradíme vám, jak vznikl tento symbol, jak jej dnes vnímá řada lidí i jaký je jeho skutečný význam a využití.


PROČ JE TAK ČASTO MYLNĚ POVAŽOVÁN ZA ZLÝ SYMBOL?
Pentagram dostal co proto už v raných dobách římskokatolické církve, kdy se pro mnohé neodvratně začal spojovat s čarodějnictvím, ďáblem, rouháním, pohanstvím a zlou magií. Bohužel se původní význam a účel ztrácí, což je velká škoda.

Negativnímu vnímání pentagramu většinou veřejnosti nepomáhá ani jeho vyobrazení v řadě filmů Hollywoodské produkce, kde je snad vždy spojován se zlými čarodějnicemi, něčím temným, satanistickými rituály apod.

Tento symbol byl a stále je často mylně využíván za účelem obalení osobnosti. Je to však jen plýtvání silou tohoto symbolu na přilákání pozornosti za každou cenu, snaze provokovat či pokusu vyčnívat z davu. Pro takové nositele je pentagramu škoda, zvláště pak, je-li otočený hrotem dolů.

witch-3202467_1920


KDE SE SYMBOL PENTAGRAMU VZAL?
Samotné slovo pentagram pochází z řeckého slova pentagrammon (pětiobraz).

První vyobrazení pentagramu se nám dochovalo z Palestiny z roku 4000 před Kristem. Znali jej už i staří Egypťané, kteří pěticípou hvězdu malovanou jedním tahem považovali za symbol úspěchu, růstu a duchovní ochrany – pravý opak toto, jak jej řada lidí vnímá dnes.

Dále jej používali i Sumerové (okolo roku 2700 před Kristem) a objevil se i v pythagorejském mysticismu kolem roku 400 před Kr. kde dostal podobu rozkročené lidské postavy. Postavení pentagramu jedním cípem nahoru připomíná člověka pevně stojícího na zemi (horní cíp hlava, prostřední ruce a spodní rozkročené nohy).


SKUTEČNÝ VÝZNAM PENTAGRAMU
Ve svém historickém významu znamenal i Venuši, která svou dráhu pravidelně opisuje pětiúhelník. Naši předkové tento koncept nazývali velkou bohyní nebo posvátným ženstvím.

Jestliže jste se rozhodli nosit na svém krku přívěšek v podobě pentagramu, ztotožňujete se nejen s jeho prastarou energií vycházející z harmonie dvou od sebe neoddělitelných světů, ale rovněž je i přijímáte do života, vědomí a filozofie jednoty všeho, v čem se pohybujete.

Pět cípů neznamená nic zlého, ale symbolizují pět stavebních kamenů světa, ve kterém žijeme. Jsou jimi země, voda, vzduch, oheň a pátý element. Pátý element je vesmírná energie (éter), tedy bytí, uvědomění či vědomí (duševno). 

goddess-2533130_1920

Využití pentagramu (zejména v podobě přívěšku nošeného na krku): 
Pomáhá nám vstřebat a snadněji pochopit okolní svět, jeho vzájemnost a zákonitosti i propojení materiálna a duševna

Do jisté míry nositele chrání před chaosem, zlými úmysly – jeho prvotní schopností je totiž dát věcem řád (tzn. vracet zlo do mezí, které nemá překračovat)

Obzvláště při nošení na krku je do jisté míry schopen sladit i naše tělo tak, aby funkce nabraly správný směr a řád, tedy dát tělo do výchozího pořádku

pentagram-3628788_1920


PENTAGRAM HLAVNÍM CÍPEM DOLŮ, ANEB NE VŽDY JDE O POZITIVNÍ VÝZNAM
Pokud je někde vyobrazen obráceně, tedy jedním cípem dolů (nikoliv nahoru), pak představuje pravý opak – negativní energii.

Jestliže pentagram otočíte hlavou dolů, máte najednou Viselce. Sami si můžete v knize Tarotu dostudovat význam Viselce.

Pentagram rozhodně není cejchem čarodějnic, je naopak pomocníkem člověka. Správné vyobrazení a použití tohoto znaku vám může významně pomoci nalézt řád v životě i bytí.